Redaktor naczelny: Ks. dr hab. Marcin Wysocki

ISSN: 0860-9411

Częstotliwość wydawania: Półrocznik

Home
The Current Issue
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us
Zasady publikowania
Tom
aktualny
Wyszukaj
Archiwum
Kontakt

Varia

Słowo usłyszane jest niewidoczne, litera zapisana pozostaje jawna (maksyma łacińska)

VOX

PATRUM


 

ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (półrocznikiem), wydawanym od 1981 r. przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL. Od 1 X 2012 r. patronat nad jego wydawaniem przejął Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL. Czasopismo zawiera następujące działy: 1. Dokumenty; 2. Artykuły; 3. Przekłady; 4. Recenzje; 5. Bibliografie; 6. Sprawozdania; 7. Informacje. Do 2018 r. ukazało się już 70 tomów. W rankingu czasopism naukowych, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, w gronie punktowanych polskich czasopism teologicznych, otrzymało obecnie 11 punktów. Vox Patrum znajduje się na liście ERIH+ i jest indeksowane przez Index Copernicus.

Zapraszamy do korzystania ze strony www.czasopisma.kul.pl i składania za jej pośrednictwem artykułów do publikacji w "Vox Patrum" oraz uzyskiwania najnowszych informacji.


Komitet Redakcyjny:
 • ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL - redaktor naczelny
 • Dawid Mielnik - redaktor
 • Br. Reginald Cruz - redaktor językowy (angielski)

Redaktorzy tematyczni:

 • dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL (Lublin) - archeologia i historia sztuki;
 • dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL (Lublin) - bizantynistyka i historia Kościoła;
 • dr hab. Ewa Osek (KUL, Lublin) - przekłady;
 • ks. prof. dr hab. Mariusz Szram (KUL, Lublin) - teologia patrystyczna.

Rada Naukowa:

 • Ks. dr hab. Stanisław Longosz – redaktor założyciel (KUL, Lublin)
 • prof. dr hab. Agnes Bastit-Kalinowska (Université de Lorraine, Metz)
 • o. prof. dr hab. Theofried Baumeister OFM (Johannes Gutenberg Universität, Moguncja)
 • o. prof. dr hab. Pierre-Maurice Bogaert OSB (Université Catholique de Louvain-la-Neuve)
 • bp prof. dr Enrico Dal Covolo SDB (Pontificia Università Lateranense, Rzym)
 • ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (KUL, Lublin)
 • prof. dr Ana Maria Castelo Martins Jorge (Universidade Católica Portuguesa, Lizbona)
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk (KUL, Lublin)
 • prof. dr Isidro Lamelas OFM (Universidade Católica Portuguesa, Lizbona)
 • ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa)
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (KUL, Lublin)
 • bp prof. dr hab. Jan Śrutwa (KUL, Lublin)

Redakcja czasopisma "Vox Patrum", aby zachować jak najwyższe standardy, przyjmuje i realizuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Zasady te dostępne są TUTAJ

Dostępne tomy "Vox Patrum" (możliwe do nabycia w Redakcji)

 • English Version