AKTUALNOŚCI PATRYSTYCZNE

w Polsce i w świecie

(sympozja, konferencje, etc.)


 


 

 

2011/2012

 

 

W roku akademickim 2011/2012 Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przewidziała następujące posiedzenia wraz z prelekcją i dyskusją na wybrany temat:

  1. 27 X 2011 - Prof. dr hab. Piotr KOCHANEK (Lublin, KUL), XXII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich w Sofii (22-27 VIII 2011) oraz ks. dr Marcin WYSOCKI (Lublin, KUL), XVI Międzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (8-12 VIII 2011) - sprawozdania
  2. 17 XI 2011 - Dr Stanisław DUCIN (Lublin, UMCS), Miles – homicida? Moralność a obowiązek w perspektywie żołnierza rzymskiego
  3. 16 XII 2011 - Dr Wojciech BEJDA (Lublin), Rzeź niewiniatek z perspektywy historyka okresu Drugiej Świątyni 
  4. 19 I 2012 -  Ks. dr Grzegorz BARAN (Lublin, KUL), Na styku kultur: Centon Proby – historia biblijna opowiedziana słowami Wergiliusza
  5. 16 II 2012 - Ks. prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI (Warszawa, UW), Zwierzęta w literaturze patrystycznej
  6. 15 III 2012 - Ks. prof. dr hab. Augustyn ECKMANN (Lublin, KUL), „Zstąpił do piekieł” w nauczaniu św. Augustyna
  7. 19 IV 2012 - Ks. dr hab. Krzysztof BURCZAK (Lublin, KUL), Kodeks Gracjana skarbem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
  8. 17 V 2012 - Ks. prof. dr hab. Mariusz SZRAM (Lublin, KUL), W jakim ciele zmartwychwstaniemy? Stanowisko Tertuliana i Orygenesa

Ukazał się już najnowszy, 55. "Vox Patrum", zawierający artykuły i przekłady, który jest jednocześnie Księgą Jubileuszową Ks. Prof. dr. hab. Edwarda Stańka (Kraków, UPJPII). Uroczystość wręczenia księgi dla Jubilata miała miejsce 20 IX 2011 r. podczas spotkania Sekcji Patrystycznej w Starym Sączu.