Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Home
Current patristic events
Publishing novelties
Reviews
Links
Contact us

Strona główna

Aktualności patrystyczne

Recenzje

Nowości wydawnicze

Kontakt

Linki

Żaden dzień bez kreski [pracy, choćby niewielkiej], (Pliniusz Starszy, Historia naturalna 35, 85)

OŚRODEK BADAŃ nad

ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM KUL

Jednym z zadań, jakie pragnie realizować Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, jest popularyzacja myśli Ojców Kościoła i tematyki wczesnochrześcijańskiej w kulturze polskiej. W niniejszym dziale chcemy więc uwzględniać wszelkie interesujące informacje na temat życia patrystycznego, przede wszystkim w Polsce, ale także i za granicą.  "Actualia" składają się z następujących sekcji:

  • Aktualności patrystyczne - zawierają różne informacje na temat sympozjów, konferencji, czy też innych planowanych bądź już zrealizowanych wydarzeń, zwłaszcza zaś tych, które organizuje Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL.    
  • Nowości wydawnicze - zawierają spis najnowszych interesujących badacza starożytności chrześcijańskiej książek, które ukazały się na polskim rynku wydawniczym.
  • Recenzje - zawierają niektóre, publikowane w "Vox Patrum", omówienia książek dotyczących tematyki wczesnochrześcijańskiej 
  • Linki - zawierają wykaz niektórych adresów polskich bądź zagranicznych stron internetowych, które mogą być przydatne dla zajmujących się starożytnością chrześcijańską 

Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY, poprzez nadsyłanie na nasz adres e-mail wszelkich bieżących informacji na temat wydarzeń patrystycznych w Polsce i za granicą!!!