PATRYSTYKA W CZASOPISMACH

 

 

Wykaz uwzględnia (dostępne dla autora) zagraniczne i polskie czasopisma (z wyjątkiem "Vox Patrum"). 

Od roku 2005 przyjmuje następującą strukturę:

 

(Register complies [accessible for author] foreign and Polish periodicals [except "Vox Patrum"]. 

Since 2005 has accepted following structure:)

1. Bibliografie i problemy metodologiczne (Bibliography and methodological problems) 

2. Prace ogólne, historie literatury (General works, histories of literature)

3. Historia wspólnot, instytucji, okresów historycznych, regionów (History of communities, institution, historical periods, regions)

4. Historia doktryn - teologia (History of doctrines - theology)

5. Historia doktryn - filozofia (History of doctrines - philosophy)

6. Liturgia (Liturgy)

7. Hagiografia i historia duchowości (Hagiography and history of spirituality)

8. Archeologia i historia sztuki (Archaeology and history of art)

9. Biblia (Holy Scripture)

9.1. Apokryfy (Apocrypha)

9.2. Gnostycyzm (Gnosticism)

10. Patrystyka i średniowiecze - łacińskie i bizantyńskie (Patristics and Middle Ages - Latin and Byzantine)

11. Autorzy (Writers)


2007-2008 (pdf)

2006 (pdf)

2005 (pdf)

2004 (pdf)

2003 (pdf)