POLSKA BIBLIOGRAFIA

ANTYKU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

 

 

Struktura polskiej bibliografii antyku chrześcijańskiego:

(Structure of Polish bibliography of Christian antiquity)

1. Prace zbiorowe - antologie tekstów i opracowania (Collective works - anthologies of texts and study)

2. Bibliografie i problemy metodologiczne (Bibliography and methodological problems) 

3. Prace ogólne, historie literatury (General works, histories of literature)

4. Historia wspólnot, instytucji, okresów historycznych, regionów (History of communities, institution, historical periods, regions)

5.1. Historia doktryn - teologia (History of doctrines - theology)

5.2. Historia doktryn - filozofia (History of doctrines - philosophy)

6. Liturgia (Liturgy)

7. Hagiografia i historia duchowości (Hagiography and history of spirituality)

8. Archeologia i historia sztuki (Archaeology and history of art)

9. Biblia (Holy Scripture)

9.1. Apokryfy (Apocrypha)

9.2. Gnostycyzm (Gnosticism)

10. Patrystyka i średniowiecze - łacińskie i bizantyńskie (Patristics and Middle Ages - Latin and Byzantine)

11. Autorzy (Writers)

12. Recenzje, omówienia (Reviews)

13. Sprawozdania (Reports)

14. Wybrane publikacje z zakresu kultury i literatury klasycznej (Ancient civilization and literature - select publications

 


2007-2008 (pdf)

2006 (pdf)

2005 (pdf)

2004 (pdf)

2003 (pdf)