BIBLIOGRAFIE TEMATYCZNE

 

 Homilia patrystyczna i komentarz biblijny (Patristic homily and biblical commentary) [pdf]

Judeochrześcijanie (Jewish Christen) [pdf]

 Ks. prof. Stanisław Longosz  (wykaz prac naukowych) (Rev. prof. Stanisław Longosz - the list of scientific works) [pdf]

Laikat w starożytności chrześcijańskiej (Laity in Christian antiquity) [pdf]

Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej (Papacy in Christian antiquity) [pdf]

→ Jan Paweł II a antyk chrześcijański Polskojęzyczna bibliografia wybrana (John Paul II and Christian antiquity ) [pdf]