Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Home
The Polish Patristics Publications
The Patrology in the Journals
The Thematic Bibliographies
The Abbreviations and other Bibliographic Registers
Contact us

Strona główna

Polskie publikacje

Bibliografie tematyczne

Patrystyka w czasopismach

Kontakt

Skróty i inne zestawienia

U Ojców znaleźć można niezmienne prawdy, 

które leżą u podstaw każdej autentycznej odnowy.
Paweł VI (List do Kard. Michele Pellegrino na 100-lecie śmierci J.P. Migne'a 11 V 1975 r.)

OŚRODEK BADAŃ nad

ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM KUL

Do zadań Ośrodka Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, określonych w regulaminie, należy również opracowywanie różnorodnych bibliografii. Do pionierów tego rodzaju prac należała Janina Czerniatowicz i były etatowy pracownik Zakładu Czesław Mazur. Pierwszym owocem ich żmudnych poszukiwań, był I tom Recepcji antyku chrześcijańskiego w Polsce. Wiek XV-XVIII, którego część 1: Autorzy i teksty została opublikowana przez Wydawnictwo TNKUL w 1978 roku, a część 2: Problemy doktrynalne w 1983 roku. Swego rodzaju kontynuacją tego zadania jest opracowywana przez ks. Stanisława Longosza Polskojęzyczna bibliografia antyku chrześcijańskiego 1895-2004, której pewna część w alfabetycznym układzie autorów nowożytnych została już opublikowana w I tomie drugiego wydania Patrologii ks. Szczepana Pieszczocha (Gniezno 1994, 201-280), czy też w "Vox Patrum" (t. 44-45, 521-623; t. 46-47, 705-714). Ponadto corocznie w każdym tomie "Vox Patrum" zamieszcza się aktualną bibliografię antyku chrześcijańskiego w Polsce, patrystykę w czasopismach, polskie prace dyplomowe z dziedziny antyku chrześcijańskiego i bibliografie tematyczne.