Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
News
Vox Patrum
The Commission of the Research of Christian Antiquity
The Conferences
The Bibliographies
Contact us

Actualia

Vox Patrum

Sympozja

Komisja Badań

Kontakt

Bibliografie

Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim jest mi bardzo drogi.
Czuję się z nim związany od samego początku jego powstania

Jan Paweł II (List do uczestników sympozjum z okazji 30-lecia istnienia Zakładu)

OŚRODEK BADAŃ nad

ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM KUL

Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL (od 13 V 1969 do 31 IX 2006 jako Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim; od 1 IX 2006 do 26 V 2010 r. jako Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim) istnieje od roku 1969 jako uniwersyteckie centrum prowadzące systematyczne badania nad problematyką starożytnego chrześcijaństwa (I-VIII wiek). Posiada specjalistyczny księgozbiór i kartotekę polskich badaczy antyku chrześcijańskiego. Całą swoją działalność koncentruje wokół badań naukowych współpracując przy tym z najwybitniejszymi badaczami tej problematyki w Polsce (m.in. temu celowi służy Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim)

Do najważniejszych zadań Ośrodka należą:

  • wydawanie periodyku "Vox Patrum" poświęconego starożytnemu chrześcijaństwu - (do roku 2010 ukazały się 52 tomy czasopisma);
  • opracowywanie i wydawanie serii tłumaczeniowej o charakterze antologicznym "Starożytne Teksty Chrześcijańskie";
  • opracowywanie i publikowanie polskiego dorobku (bibliografii) z dziedziny antyku chrześcijańskiego;
  • opracowywanie i publikowanie tematycznych bibliografii oraz patrystyki w czasopismach;
  • coroczne organizowanie otwartych ogólnopolskich sympozjów naukowych z udziałem prelegentów polskich i zagranicznych, na wybrany temat antyku chrześcijańskiego;
  • organizacja comiesięcznych otwartych spotkań dyskusyjnych z prelekcją na wybrany temat starożytności chrześcijańskiej w ramach Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim;
Pracownicy Ośrodka:
ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz, kierownik
dr Alicja Stępniewska, adiunkt
mgr lic. Józef Figiel SDS, dokumentalista

WebMaster: J.F.