WYKŁADY I KONFERENCJE

zorganizowane przez

Komisję Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL


 

 

2014

23 I

A. Strycharczuk (KUL), Męczennicy – herosi nowego Rzymu w świetle "Peristephanon" Prudencjusza

20 II

Ks. M. Starowieyski (UW), Dziedzictwo patriarchatu Antiocheńskiego - Maronici

20 III

R. Szlązak (UKSW), Topografia Salonik w okresie wczesnobizantyjskim w świetle najnowszych badań

15 V

W. Bejda (Akademia Pomorska, Słupsk), Arcykapłani jako grupa sprawująca władzę w Jerozolimie w I w. n.e. w kontekście procesu Jezusa

12 VI

Ks. P. Wygralak (UAM), Chrześcijanin a magia - refleksja Ojców Kościoła


2013

17 I

Ks. A. Eckmann (KUL), "Narodził się z Maryi Dziewicy" w interpretacji Ojców Kościoła

21 II

Ks. M. Starowieyski (UW), "In Trullo": sobór, czy nie sobór piąto-szósty?

21 III

M.M. Dylewska (Lublin), Ikona Chrystusa wobec sporów teologicznych o naturę Syna Bożego w IV-VIII w.

18 IV

Ks. A. Eckmann (KUL), "Sapientia" u św. Augustyna

16 V

K. Kochańczyk-Bonińska (UKSW), Wpływ herezji chrystologicznych na kształtowanie się antropologii greckich Ojców Kościoła

21 XI

M. Szymaszek (KUL), Geneza i funkcja tzw. "gammadiów" w sztuce wczesnochrześcijańskiej

19 XII

Rok Konstantyński (spotkanie podsumowujące z udziałem z udziałem uczestników i obserwatorów kongresów, konferencji i wystaw, które odbyły się w roku 2013)


2012

19 I

Ks. G. Baran (KUL), Na styku kultur: Centon Proby - historia biblijna opowiedziana słowami Wergiliusza

12 II

Ks. M. Starowieyski (UW), Zwierzęta w literaturze patrystycznej

15 III

Ks. A. Eckmann (KUL), "Zstąpił do piekieł" w nauczaniu św. Augustyna

19 IV

Ks. K. Burczak (KUL), Kodeks Gracjana skarbem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

17 V

Ks. M. Szram (KUL), W jakim ciele zmartwychwstaniemy? Stanowisko Tertuliana i Orygenesa

13 XII

M.A. Gaumer (Leuven), The real problem with Donatism


2011

20 I

Ks. G. Baran (KUL), Wybujała fantazja czy mistyczna finezja w alegorycznym interpretowaniu Biblii przez św. Augustyna

17 II

Ks. M. Starowieyski (UW), Etiopia chrześcijańska: wrażenia z podróży (filmy, muzyka, rekwizyty)

17 III

T. Wolińska (UŁ), Bizancjum w oczach Grzegorza Wielkiego

 14 IV

E. Woźniak-Mazurkiewicz (UMCS), Ekspozycje i kolekcje dzieł sztuki greckiej w Rzymie I wieku prz. Chr. 

 19 V

Ks. A. Eckmann (KUL), Teoria sztuki w nauce św. Augustyna 

27 X

P. Kochanek (KUL), XXII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich w Sofii (22-27 VIII 2011) 

Ks. M. Wysocki (KUL), XVI Międzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (8-12 VIII 2011)

17 XI 

S. Ducin (UMCS), Miles – homicida? Moralność a obowiązek w perspektywie żołnierza rzymskiego 

16 XII

W. Bejda (Lublin), Rzeź niewiniątek z perspektywy historyka okresu Drugiej Świątyni 


2010

21 I

Ks. M. Starowieyski (UW), Geneza i rozwój chrześcijańskich reguł monastycznych

18 II

D. Słapek (UMCS), Spartakus - „laicki święty”. Recepcja postaci od epoki Oświecenia po wizje marksistów

18 III

Ks. J.W. Żelazny (UPJPII), Koncepcja Boga i człowieka w myśli syryjskiej III-V wieku - wolność jako jeden z fundamentów syryjskiej wizji świata

 15 IV

Ks. A. Eckmann (KUL), Udział św. Augustyna w tworzeniu kultury Europy 

 20 V

Ks. A. Żurek (UPJPII), Znudzenie żoną, czy tęsknota za Bogiem? "Nawrócenia" arystokracji galijskiej IV wieku 

 17 VI 

B. Migotti  (Zagrzeb), Early Christian archaeology in northern Croatia (southern Pannonia) 

28 X  

R. Majeran (KUL), Sylwetka Juliana z Eklanum w świetle pism polemicznych św. Augustyna 

16 XII 

M. Kokoszko (UŁ), Dieta we wczesnym Bizancjum: potrawy, napoje, trunki 


2009

15 I

Ks. M. Starowieyski (UW), Św. Paweł w tradycji apokryficznej

19 II

J. Iluk (UG), Antyczny wymiar współistnienia judaizmu i chrześcijaństwa

19 III

J. Pudliszewski (UG), Św. Augustyn a problemy społeczno-gospodarcze w świetle nowo odkrytych listów przez J. Divjaka

 16 IV

M. Łaptaś (UKSW), Kolegium Apostolskie bez św. Pawła w nubijskim malarstwie apsydowym

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL), Zainteresowania archeologią chrześcijańską w Polsce - zarys historyczny 

 14 V

Ks. S. Koczwara (IT, Wilno), Dramatyczne okoliczności ekskomuniki patriarchy Konstantynopola przez papieża Feliksa III (483-492) 

 29 X 

M.M. Dylewska (Lublin), Konfrontacja dwóch poglądów na cześć obrazów: Epifaniusz z Salaminy i Jan z Damaszku 

 19 XI 

Ks. W. Myszor (UŚ, Katowice), Św. Paweł Apostoł – nauczycielem gnostyków 

17 XII 

E. Osek (KUL), Orfeusz rywalem Chrystusa? Orfizm w greckiej literaturze wczesnochrześcijańskiej 


2008

17 I

Ks. M. Starowieyski (UW), Marcin z Bragi - mnich - apostoł - humanista

21 II

D. Musiał (UMK), Rzymskie Bakchanalia, czyli o dylematach współczesnej historiografii

27 III

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL), Problem grobu Apostoła Narodów przy Bazylice św. Pawła za Murami

17 IV

M. Jońca (KUL), "Ius vitae ac necis" w kręgu mitów o rodzinie rzymskiej

15 V

A.Z. Zmorzanka (KUL), Boża Mądrość w piśmie gnostyckim "Grzmot: Umysł Doskonały" w świetle tradycji mądrościowych

16 X

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL), Relacja z XV Międzynarodowego Kongresu Archeologii Chrześcijańskiej w Toledo (8-12 IX 2008 r.) 

18 XII

D. Słapek (UMCS) i członkowie Koła Amatorów Antyku UMCS, Czy antyczny atleta był dobrym żołnierzem?


2007

18 I

Ks. M. Starowieyski (UW), Judasz w apokryfach Nowego Testamentu

15 II

M. Dzielska (UJ), Tajemnica upadku Biblioteki Aleksandryjskiej

15 III

J. Frejlich (KUL), Od żywej ikony do ikony świętego + sprawozdanie z XXI Kongresu Bizantynologicznego

19 IV

W. Bejda (UMCS), Przedchrześcijański antysemityzm na przykładzie Aleksandrii

17 V

I. Milewski (UG), Biskupi i ich dzieci we wschodnich prowincjach Cesarstwa w IV i V wieku 

18 X

Ks. W. Myszor (UŚ), "Ewangelia Judasza" i jej znaczenie w badaniach nad gnostycyzmem 

22 XI

Ks. R. Knapiński (KUL), Wybrane przykłady ikonografii Ojców Kościoła i wczesnochrześcijańskich eremitów

13 X

D. Słapek (UMCS) i członkowie Koła Amatorów Antyku UMCS, „Nosem po antyku”. O zapachach i kosmetykach starożytnych


2006

19 I

Ks. A. Paciorek (KUL), Mędrcy w Betlejem. Teologia i historia

16 II

Ks. M. Starowieyski (UW), Prudencjusz wirtuozem wczesnochrześcijańskiej poezji łacińskiej

16 III

D. Słapek (UMCS) i członkowie Koła Amatorów Antyku UMCS, Kuchnia pierwszych chrześcijan na tle zwyczajów kulinarnych antyku basenu Morza Śródziemnego

20 IV

Ks. S. Koczwara (WSD Zamość), Paszkwil mnicha Jana Maksencjusza na papieża Hormizdasa (514-523) jako przykład inwektywy chrześcijańskiej

18 V

K. Ilski (UAM), Pobożny cesarz Teodozjusz II

19 X

M. Rajewski (UMCS), Architektura koptyjska klasztorów św. Antoniego i Pawła Pustelnika w Egipcie

14 XII

P. Nehring (UMK), Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna


2005

20 I

Ks. M. Starowieyski (UW), Powstanie, rodzaje i cechy poezji wczesnochrześcijańskiej

17 II

M. Rajewski (UMCS), Staroegipska a chrześcijańska architektura sakralna - ujęcie antropologiczne

17 III

T. Vartaped Isahakian Zaleski (Kraków), Armenia pierwszym krajem chrześcijańskim: 1600 lat istnienia alfabetu ormiańskiego

21 IV

S. Skrzyniarz (UJ), Chrystianizacja świątyń pogańskich

19 V

A. Zmorzanka (KUL), Biblijny obraz Lucyfera i jego recepcja w piśmiennictwie religijnym i w literaturze

20 X

Ks. S. Longosz (KUL), Prywatny kult Eucharystii w starożytności i średniowieczu

17 XI

R. Majeran (KUL), Beda Czcigodny - dziejopis narodzin chrześcijaństwa w świecie anglosaskim

15 XII

U. Mazurczak (KUL), Teologiczne przesłanki eucharystyczne w scenach Bożego Narodzenia w malarstwie późnego średniowiecza


2004

22 I

M. Rajewski (UMCS), Architektura monastyczna Świętej Góry Athos

19 II

Ks. M. Starowieyski (UW), Czy apokryfy chrześcijańskie zawsze przekazują prawdę?

18 III

M. Dzielska (UJ), Dramat Hypatii

22 IV

A. Zmorzanka (KUL), Nauka Bazylidesa w świetle istniejących przekazów: od mitu do teologii

20 V

Ks. M. Szram (KUL), Autokastracja Orygenesa: fakt czy rzeczywistość?

21 X

Ks. J. Lachowicz (PWTW Białystok), Pozycja kobiety w Kościele VI wieku w nauczaniu papieża św. Grzegorza Wielkiego

16 XII

Ks. S. Longosz (KUL), Patrystyczne podstawy dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny


2003

16 I

A. Frejlich (KUL), Czy apokryficzne "Akta Jana" są argumentem za wczesnym kultem obrazów w chrześcijaństwie?

20 II

M. Rajewski (UMCS), Architektura normańskiej Sycylii: katedra w Cefalù, Cappella Palatina, katedra i klasztor w Monreale

20 III

Ks. M. Starowieyski (UW), Autobiografia wczesnochrześcijańska

22 V

K. Klauza (KUL), Uobecnienie w ikonie według Teodora Abu Quarraha: przyczynek do ikonografii arabsko-chrześcijańskiej

20 XI

R. Bulas (KUL), Chrystianizacja Brytanii: od św. Graala do Bedy Czcigodnego

18 XII

Ks. N. Widok (UO), W Kościele starożytnym tylko jedna pokuta?


2002

17 I

H. Kowalski (UMCS), "Pietas" i "impietas" w religii rzymskiej I wieku przed i po Chrystusie

21 II

J. Pudliszewski (UG), Sprawa biskupa Antonina z Fussali w świetle listów (Ep. 209; Ep. 20*) św. Augustyna

21 III

M.M. Dylewska (Lublin), Koncepcja człowieka na podstawie trzech Mów św. Jana Damasceńskiego

18 IV

D. Próchniak (KUL), Kościół św. Krzyża w Aghtamar w Armenii (X wiek)

23 V

Ks. S. Koczwara (KUL), Konfliktowe elekcje papieskie IV i V wieku

23 X

D. Michaelides (Univ. Nicosia), Early Christian Cyprus

19 XII

Ks. J. Naumowicz (UKSW), Geneza świąt Bożego Narodzenia


2001

11 I

Ks. J. Naumowicz (UKSW), Geneza ery chrześcijańskiej

22 II

K. Ilski (UAM), Koncepcja jedności Europy w myśli św. Ambrożego

15 III

A. Zmorzanka (KUL), Szymoniańska Helena w świetle traktatów z Nag Hammadi

5 IV

J. Grzebuła (Lublin), Rytuał "matagh" w Kościele Ormiańskim

17 V

S. Ducin (UMCS), Morskie trasy żeglugowe Morza Śródziemnego a duszpasterska działalność Ojców Kościoła

25 X

J. Frejlich (KUL), XX Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich w Paryżu (19-25 VIII 2001)

22 XI

S. Ducin (UMCS), Uzbrojenie i wyposażenie rzymskich legionistów epoki wczesnego chrześcijaństwa

20 XII

Ks. S. Longosz (KUL), Św. Mikołaj z Myry - mit czy rzeczywistość


2000

20 I

E. Woźniak-Mazurkiewicz (UMCS), Deifikacja Oktawiana na podstawie analizy kompleksu architektonicznego na Palatynie

17 II

J. Frejlich (KUL), Mnisi i ikony: Bizancjum w okresie pierwszego tysiąclecia

16 III

M. Szarmach (UMK), Apollonios z Tyany konkurentem Chrystusa

13 IV

M. Dzielska (UJ), W kręgu "boskich mężów" późnego hellenizmu

25 V

D. Słapek (UMCS), Religijny charakter aktu cielesnego. Problem prostytucji sakralnej w świecie starożytnym

19 X

R. Bulas (KUL), Kościół celtycki i monastycyzm od IV do IX wieku

14 XII

M. Dylewska (Lublin), Stanowisko Jana z Damaszku wobec wizerunku religijnego


1999

21 I

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL), Dedykacje kościołów w IV wieku: spojrzenie patrystyczno-archeologiczne

25 II

D. Słapek (UMCS), Mało znany aspekt rzymskich floraliów: gladiatorki i święto Flory

22 IV

Ks. A. Żurek (WSD Tarnów), Julian Pomeriusz wobec duchowej monokultury monastycznej V-VI wieku

28 X

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL), XIV Międzynarodowy Kongres Archeologii Chrześcijańskiej: wczesne chrześcijaństwo między Rzymem a Bizancjum

25 XI

D. Próchniak (KUL), Wczesnochrześcijańska i bizantyńska architektura i sztuka Pamfilii, Kapadocji, Cylicji i Likaonii


1998

22 I

J. Woźniak CM (UJ), Stan i potrzeba badań nad patrologią orientalną

19 II

Ks. W. Myszor (ATK), Biblioteka z Nag Hammadi jako zbiór utworów literackich

19 III

Ks. S. Longosz (KUL), Starożytny Efez miastem Maryi: Bazylika Soboru 431 i Domek Maryi

23 IV

U. Mazurczak (KUL), Rozumienie przyrody w ikonografii wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej

28 V

Ks. H. Wójtowicz (KUL), Katecheza w poezji Seduliusza

29 X

Ks. H. Wójtowicz (KUL), Owidiusz w poezji Seduliusza

19 XI

A. Zmorzanka (KUL), Początki gnozy heterochrześcijańskiej: szymonianie

10 XII

H. Kowalski (UMCS), Religijność starożytnych Rzymian w I wieku przed Chrystusem


1997

16 I

M. Babiński (KUL), Apologetyk Tertuliana - motywy inwencyjne i kompozycja utworu

20 II

Ks. S. Longosz (KUL), Agapetki w Kościele starożytnym

17 IV

Ks. J. Pałucki (KUL), Święty Ambroży jako duszpasterz w 1600 rocznicę jego śmierci

15 V

Ks. A. Swoboda (PWT Poznań), Fundamenty przyjaźni i źródła konfliktów w świetle korespondencji Sydoniusza Apolinarego i Paulina z Noli

23 XI

W. Ceran (UŁ), Libanios i Jan Chryzostom: dwie postawy wobec centralizacji i biurokracji cesarstwa bizantyńskiego w IV wieku

18 XII

Ks. S. Longosz (KUL), Archeologiczne ślady działalności Ojców Kościoła w dzisiejszej Turcji


1996

29 II

Ks. A. Eckmann (KUL), Maryja w tajemnicy Kościoła wg św. Augustyna

21 III

Ks. S. Longosz (KUL), Zalążki dramatu chrześcijańskiego w literaturze patrystycznej

18 IV

Ks. H. Wójtowicz (KUL), Apostrofa w I księdze "Paschale carmen" Seduliusza

23 V

H. Kowalski (UMCS), Religia a polityka w Rzymie I wieku przed Chrystusem

24 X

D. Słapek (UMCS), Damnatio ad bestias w starożytności

14 XI

Ks. A. Paciorek (KUL), Theoria i alegoria w egzegezie wczesnochrześcijańskiej


1995

9 III

Ks. H. Wójtowicz (KUL), Seduliusz i jego elegia

6 IV

Ks. H. Wójtowicz (KUL), Inwokacja Seduliusza

18 V

Ks. H. Wójtowicz (KUL), Apostrofa w I księdze "Paschale carmen" Seduliusza

8 VI

Ks. H. Wójtowicz (KUL), Kompozycja I księgi "Paschale carmen" Seduliusza

19 X

Ks. S. Longosz (KUL) Sprawozdanie z XII Kongresu Patrystycznego w Oksfordzie

16 XI

M. Babiński (KUL), Argumentacja retoryczna w pismach apologetycznych Tertuliana


1978

12 I

B. Filarska (TN KUL), Charakterystyka architektury chrześcijańskiej IV wieku

1 III

L. Małunowiczówna (TN KUL), Niektóre problemy epigrafiki chrześcijańskiej

6 VI

E. Tatar-Próchniak (KUL), Scena Narodzenia Chrystusa w ikonografii wczesnochrześcijańskiej


1977

20 I

Michel van Esbroeck (Bruksela), Légends chrétiennes de la conversion du IVe au VIe siècle

24 II

Ks. A. van Roy (Univ. Leuven), Les études de la litérature antique chrétienne depuis la Renaissance


1976

5 III

Cz. Mazur (KUL), Literatura patrystyczna w polskim Odrodzeniu

31 III

H. Bednarek (Warszawa), Hasło dehellenizacji chrześcijaństwa a sens patrystyki

27 IV

A.M. Malingrey (wydawca Tekstów św. Jana Chryzostoma w serii "Sources Chrétiennes"), La catéchse des petits enfants d'après "Sur la vaine gloire et l'éducation des enfants"

12 V

H. Paprocki (Warszawa), Teksty Ojców Kościoła w polskich drukach starocerkiewnosłowiańskich ksiąg liturgicznych

21 X

Ks. F. Drączkowski (KUL), Dowartościowanie kultury intelektualnej jako rezultat polemiki antyheretyckiej Klemensa Aleksandryjskiego

14 XII

Ks. S. Longosz (Tarnów), Znaczenie argumentu patrystycznego w pierwszym i drugim okresie sporów ariańskich (318-362)


1975

28 I

B. Filarska (TN KUL), Problemy dyskusyjne architektury chrześcijańskiej IV wieku

28 II

Ks. M. Starowieyski (Warszawa), Problematyka apokryfów

7 IV

E. Wipszycka (UW), Formowanie się sieci parafialnej w Egipcie od IV do VII wieku

22 IV

A. Bober SJ (KUL), Rola przekładów patrystycznych w dziejach teologii polskiej

13 V

M.Fl. Squarciapino (Rzym), Ostia antica cristiana

27 XI

L. Małunowiczówna (TN KUL) - R. Andrzejewski, Sprawozdanie z VII Kongresu Studiów Patrystycznych w Oxfordzie (8-13 IX 1975)

10 XII

B. Filarska (TN KUL) - T. Górski (Kraków), Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Kongresu Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie (21-27 IX 1975)


1974

23 X

J. Dosogne-Lafontaine (konserwator Muzeum Sztuki i Historii oraz wykładowca Uniw. w Lovanium), Les Églises rupestres se la Capadoce byzantine

26 XI

T. Górski (Kraków), Epigramaty damazjańskie jako pomnik literacko-archeologiczny