Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Home
Vox Patrum
The Commission of the Research of Christian Antiquity
The Conferences
News
Contact us

Strona główna

Vox Patrum

Sympozja

Komisja Badań

Kontakt

Actualia

Stworzyłeś nas [Boże] jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie (Augustyn, Wyznania I 1, 1)

OŚRODEK BADAŃ nad

ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM KUL

OŚRODEK BADAŃ
NAD ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM KUL


ul. Chopina 29/5a
20-029 LUBLIN
tel. (081) 445-30-80

e-mail: voxpatr@kul.lublin.pl
lub: voxpatr@voxpatrum.pl

strony www: www.voxpatrum.pl