RECENZJE KSIĄŻEK

DOTYCZĄCYCH STAROŻYTNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


 


VOX PATRUM 27 (2007) t. 50-51

 1. SV. AUGUSTÍN, O kresťanskej náuke, preložila M. Andoková; O milosti a slobodnej vôli, preložil R. Horka, Bibliotheca Antiqua Christiana – Kresťanská Antická Bibliotéka, Patrimonium zv. 3, Prešov 2004, Vydavateľstvo Petra, ss. 223.

 2. Ks. Krzysztof BARDSKI, Słowo oczyma gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, Warszawa 2006, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, ss. 298.

 3. Sławomir BRALEWSKI, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum, Byzantina Lodziensia X, Łódź 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 334.
   

 4. Christian Spirituality, vol. 1: Origins to the twelfth century ed. B. McGinn – J. Meyendorff in collaboration with J. Leclercq, World Spirituality 16, New York 1985, ed. 2 – 2000, The Crossroad Publishing Company, ss. 502
   

 5. Tomasz DEKERT, Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 148.

 6. Elżbieta DOŁGANISZEWSKA SJ, Biskup Cyprian z Kartaginy. Świadek wiary, Wrocław 2007, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, ss. 104. 

 7. EUZEBIUSZ z Cezarei, Życie Konstantyna, Wstęp, tłumaczenie, przypisy T. Wnętrzak, ŹMT 44, Kraków 2007Wydawnictwo WAM, ss. 259.

 8. EWANGELIA JUDASZA, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty MYSZOR, Katowice 2006, Księgarnia św. Jacka, ss. 96.

 9. Michael FIEDROWICZ, Theologie der Kirchenväter. Grundlagen frühchristlicher Glaubensreflexion, Freiburg – Basel – Wien 2007, Herder, ss. 448.

 10. Gramatyki języka gruzińskiego.

 11. William HARMLESS SJ, Desert Christians. An Introduction to the Literature of Early Monasticism, Oxford 2004, University Press, ss. XXV + 488.

 12. Paweł JANISZEWSKI, The Missing Link. Greek Pagan Historiography in the Second Half of the Third Century and in the Fourth Century AD The Journal of Juristic Papyrology Supplements VI, Warsaw 2006, David Brown Book Co., ss. XII + 531.

 13. Ks. Stanisław JÓŹWIAK, Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 235.

 14. Dariusz KARŁOWICZ, Arcyparadoks śmierci. Męczeństwo jako kategoria filozoficzna – pytanie o dowodową wartość męczeństwa Warszawa 2007, Fronda, ss. 367.

 15. Dariusz KARŁOWICZ, Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii Warszawa 2005, ss. 182.

 16. Agnieszka KIJEWSKA, Święty Augustyn seria: Myśli i Ludzie, Warszawa 2007, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, ss. 364.

 17. MENOLOGION. Życiorysy świętych opracował i teksty liturgiczne przetłumaczył na język polski o. Roman PIĘTKA MIC, Kostomłoty – Warszawa 2007, Wydawnictwo Księży Marianów, ss. 432.

 18. Przemysław NEHRING, Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV stulecia w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna Toruń 2005, Wydawnictwo UMK, ss. 243.

 19. Marcin PANCERZ OFM, Christi anima apud Didymum Caecum (313-398) . Dissertatio ad doctoratum in Litteris Christianis et Classicis, Romae 2007, Pontificium Institutum Altioris Latinitatis (Thesis n. 654), ss. 128.

 20. Beata PAWŁOWSKA, Urbs sacra. Pielgrzymki chrześcijańskie i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VII wiek) Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 372 + XLVIII.

 21. Beata PAWŁOWSKA, Urbs sacra. Pielgrzymki chrześcijańskie i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VII wiek) Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 372 + XLVIII.

 22. Henryk PIETRAS SJ, Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Myśl Teologiczna 55, Kraków 2007, Wydawnictwo WAM, ss. 154.

 23. James M. ROBINSON, Tajemnica Judasza: historia niezrozumianego ucznia i jego zaginionej ewangelii tłum. J. Slawik, Warszawa 2006, Nadir Media Lazar, ss. 248.

 24. Fabio RUGGIERO, La follia dei cristiani. La reazione pagana al cristianesimo nei secoli I-V . Prefazione di M. Simonetti, Roma 2002, Città Nuova Editrice, pp. 260.

 25. Fabio RUGGIERO, Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach tłum. E. Łukaszczyk, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 2007, ss. 250.

 26. Jacek SIERADZAN, Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii Kraków 2005, Zakład Wydawniczy „Nomos”, ss. 272.

 27. Ks. Jan SŁOMKA, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 4, Katowice 2007, ss. 278.

 28. Ks. Stanisław STRĘKOWSKI, Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w "Homiliach do Pieśni nad Pieśniami" Kraków 2006, Wydawnictwo WAM, ss. 396.

 29. Ks. Franciszek SZULC, Syn Boży w "Pasterzu" Hermasa. Świadectwo chrystologii judeo­chrześcijańskiej. Studia Antiquitatis Christianae series nova 2, Katowice 2006, Księ­garnia św. Jacka, ss. 198.

 30. Ks. Sławomir WASILEWSKI, Pacis magisterium apud sanctum Cyprianum . Dissertatio ad doctoratum in Litteris Christianis et Classicis, Romae 2005, Pontificia Studiorum Universitas Salesiana, ss. 210.

 31. Odpowiedź na recenzję ks. L. Gładyszewskiego: Jerzy Andrzej WOJTCZAK-SZYSZKOWSKI, Fides et traditio. Wybór tekstów autorów wczesnego chrześcijaństwa (dla uczniów szkół katolickich, studentów i alumnów), Warszawa 2006, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, ss. 368.

VOX PATRUM 25 (2005) t. 48

 1. AELRED of Rievaulx, The Historical Works, trans. by J.P. Freeland, introduction and annotations by M.L. Dutton, Kalamazoo 2005, Cistercian Publications 56, ss. 306

 2. AUGUSTYN z Hippony, O życiu szczęśliwym, tłum. A. Świderkówna, Kraków 2006, Wydawnictwo WAM, ss. 75

 3. Cristian BADILITA, Métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Église, Théologie Historique 116, Paris 2005, Beauchesne, ss. 557
   

 4. Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Synody i Kolekcje Praw, t. 1) układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras SJ, ŹMT 37, Kraków 2006, Wydawnictwo WAM, ss. XXXII + 356
   

 5. Sofia BOESCH GAJANO, Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo, Sacro/santo 8, Roma 2004, ed. Viella, ss. 358

 6. Henryk PIETRAS SJ, L’escatologia della Chiesa dagli scritti giudaici fino al IV secolo, Sussidi Patristici 13, Roma 2006, Istituto Patristico „Augustinianum”, ss. 140 

 7. Aureliusz PRUDENCJUSZ Klemens, Wieńce męczeńskie (Peristephanon) oraz przedsłowie i epilog, tłum. M. Brożek i inni tłumacze, wstęp i opracowanie M. Starowieyski, ŹMT 40, Kraków 2006, Wydawnictwo WAM, ss. 348

 8. Columba STEWART OSB, Kasjan Mnich, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 34, Kraków 2004, Wydawnictwo Benedyktynów, ss. 522

 9. Manlio SIMONETTI, Origene esegeta e la sua tradizione, Letteratura cristiana antica NS 2, coll. dir. da C. Moreschini – E. Norelli, Brescia 2004, Editrice Morcelliana, ss. 475

 10. John R. SOMMERFELDT, Bernard of Clairvaux: On the Spirituality of Relationship, New York – Mahwah NJ 2004, The Newman Press, ss. 178.

 11. John R. SOMMERFELDT, Bernard of Clairvaux. On the Life of the Mind, New York – Mahwah NJ 2004, The Newman Press, ss. 197.

 12. Truth as gift. Studies in Medieval Cistercian History in honour of John R. Sommerfeldt, ed. Marsha L. Dutton – Daniel M. LaCorte – Paul Lockey, Kalamazoo Mich. 2004, Cis-tercian Publications, ss. 588.

 13. Jerzy Andrzej WOJTCZAK-SZYSZKOWSKI, Fides et traditio. Wybór tekstów autorów wczesnego chrześcijaństwa (dla uczniów szkół katolickich, studentów i alumnów), Warszawa 2006, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, ss. 368.

 14. Ks. Jan ŻELAZNY, Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie „Konstytucji Apostolskich”, Kraków 2006, ss. 296.

VOX PATRUM 24 (2004) t. 46-47

 1. Aegyptus Christiana. Mélanges d’hagiographie égyptienne et orientales dédiés à la mémoire du P. Paul Devos, Bollandiste, curaverunt Ugo Zanetti et Enzo Lucchesi, Cahiers d’Orientalisme 25, Genève 2004, ed. Patrick Cramer, ss. 339.

 2. Ks. Krzysztof BARDSKI, Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła, Rozprawy i Studia Biblijne 16, Warszawa 2004, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, ss. 421.

 3. La Bibbia commentata dai Padri, red. A. Di Berardino, vol I-IX, Roma 2003-2005, Città Nuova Editrice (włoska edycja amerykańskiego: Ancient Christian Commentary on Scripture vol. I-XVII, New Yersey 1998-2005 Inter Varsity Press).

 4. The Cambridge History of Early Christian Literature, ed. F. Young – L. Ayres – A. Louth, Cambridge 2004, Cambridge University Press, ss. XXV + 538.

 5. S. Sylwia KACZMAREK, Darowanie win. Orygenesowa egzegeza przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23-25) i wezwania Modlitwy Pańskiej (Mt 6, 12; Łk 11, 4) wraz z jej uzupełnieniem (Mt 6, 14-15), Kraków 2005, Wydawnictwo Naukowe PAT, ss. 341.

 6. Literatura Grecji starożytnej, pod redakcją H. Podbielskiego, t. 1: Epika – liryka – dramat; t. 2: Proza historyczna – krasomówstwo – filozofia i nauka – literatura chrześcijańska, Lublin 2005, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, ss. VII + 955; VIII + 1159.

 7. NOWACJAN, O Trójcy Świętej, przekład ks. Grzegorz Jaśkiewicz, ŹMT 35, Kraków 2005, Wydawnictwo WAM, ss. 110.

 8. Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition. Papers of the 8th International Origen Congress (Pisa, 27-31 August 2001), ed. L. Perrone – P. Bernardino – D. Marchini, vol. I-II, Leuven 2003, University Press: Mitgeverij Peeters, ss. 1406.

 9. Origene. Dizionario. La cultura, il pensiero, le opere, a cura di A. Monaci Castagno, Roma 2000, Città Nuova Editrice, ss. 489.

 10. Eric OSBORN, Tertullian, First Theologian of the West, Cambridge 2003, Cambridge University Press 2003, ss. XXI + 285.

 11. Ks. Stanisław SOJKA, Ideał życia kapłańskiego w świetle pism świętego Grzegorza Wielkiego, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL, ss. 227.

 12. Ks. Roman STAWINOGA, Tertulian a świat antyczny, Kraków 2002, Wydaw. Zakonu Pijarów, ss. 207.

 13. TERTULLIANUS, O hrách. De spectaculis. Úvodní studii, překlad, poznámky a výběrovou bibliografii k Tertullianovým dílům pořídil Petr Kitzler, Praha 2004, OIKOYMENH, ss. 279.

 14. Giuseppe VISONÀ, Cronologia ambrosiana. Bibliografia ambrosiana (1900-2000). Tutte le opere di sant’Ambrogio, Sussidi 25/26, Roma 2004, Città Nuova Editrice, ss. 688 + CD-rom.

 15. Robert WIŚNIEWSKI, Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku = Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze IV, red. T. Derda – E. Wipszycka, Kraków 2003, Wydawnictwo Universitas, ss. 281.