VOX PATRUM 36 (2016) t. 66

Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła

Doktryny geopolityczne i ideologie władzy  w starożytności i wczesnym średniowieczu

SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS)

VoxP 36 (2016) t. 66
Home
Vox Patrum
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us
Strona główna
Vox Patrum
Wyszukaj
Archiwum
Kontakt

Varia

Chór potrzebuje dyrygenta, a społeczeństwo sternika, Jan Chryzostom, Mowa noworoczna 1

VOX

PATRUM


ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

Oddawany do rąk Czytelników kolejny, 66. tom „Vox Patrum”, w swej zasadniczej części, mieści dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich – Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła, zawiera 15 artykułów, natomiast drugi – Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w starożytności i wczesnym średniowieczu, obejmuje 10 artykułów. Tom prezentuje też inne tradycyjne działy: Przekłady – w którym umieszczono 4 niewielkie tłumaczenia; Recenzje – obejmujący 13 omówień polskich i zagranicznych publikacji dotyczących antyku chrześcijańskiego; Dział informacyjny – zawierający wykaz prac dyplomowych ukończonych w niektórych ośrodkach naukowych w latach 2014-2015, 14 szczegółowych sprawozdań z polskich i zagranicznych konferencji patrystycznych w latach 2015-2016 oraz 11 informacji dotyczących różnych wydarzeń patrystycznych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. W zamykającym tom dziale In memoriam zostały zamieszczone trzy wspomnienia o zmarłych badaczach antyku chrześcijańskiego: o śp. Andrzeju Malinowskim, śp. Alicji Stępniewskiej i śp. Oktawiuszu Jurewiczu. Mamy nadzieję, że i ten oddany do rąk Czytelników tom „Vox Patrum” spotka się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.