VOX PATRUM 37 (2017) t. 68

Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami

SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS)

VoxP 37 (2017) t. 68
Home
Vox Patrum
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us
Strona główna
Vox Patrum
Wyszukaj
Archiwum
Kontakt

Varia

Herezja

VOX

PATRUM


ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

Oddawany do rąk Czytelników kolejny, 68. tom „Vox Patrum”, w swej zasadniczej części, mieści blok tematyczny zatytułowany Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami, który zawiera 37 artykułów. Tom prezentuje też inne tradycyjne działy: Przekłady – w którym umieszczono 1 niewielki przekład syryjskiego przedstawiciela Ojców Kościoła – Afrahata; Recenzje – obejmujący 17 omówień polskich i zagranicznych publikacji dotyczących antyku chrześcijańskiego; Dział informacyjny – zawierający polską bibliografię patrystyczną za lata 2015-2016, 13 szczegółowych sprawozdań z polskich i zagranicznych konferencji patrystycznych w latach 2016-2017 oraz 18 informacji dotyczących różnych wydarzeń patrystycznych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. W zamykającym tom dziale In memoriam zostało zamieszczone wspomnienie o zmarłym ks. prof. Wincentym Myszorze. Mamy nadzieję, że i ten oddany do rąk Czytelników tom „Vox Patrum” spotka się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.