VOX PATRUM 38 (2018) t. 70

Monastycyzm w epoce patrystycznej

Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej

SPIS TREŚCI (TABLE OF CONTENTS)

VoxP 38 (2018) t. 70
Home
Vox Patrum
The Archive
Search Vox Patrum
Varia
Contact us
Strona główna
Vox Patrum
Wyszukaj
Archiwum
Kontakt

Varia

Herezja

VOX

PATRUM


ANTYK CHRZEŚCIJAŃSKI

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, 70. tom „Vox Patrum”, który w zasadniczej części, obejmuje dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich – Monastycyzm w epoce patrystycznej, zawiera 16 artykułów poświęconych starożytnemu monastycyzmowi, a zwłaszcza jego duchowości. Drugi natomiast – Słowo i obraz w kulturze bizantyńskiej, stanowi 12 artykułów dotyczących rozmaitych aspektów bizantyńskich toposów literackich i graficznych. Obok powyższych tom prezentuje inne tradycyjne działy: Przekłady – zawierający dwa polskie tłumaczenia: trzech pierwszych (z cyklu 30) homilii Jana Chryzostoma na Drugi list do Koryntian (CPG 4429) oraz Kontakionu na święto „Spotkania Pana” – „Ofiarowania Jezusa w świątyni Jerozolimskiej” autorstwa Romana Melodosa (CPG 7570); Recenzje – obejmujący 22 omówienia polskich i zagranicznych publikacji dotyczących antyku chrześcijańskiego; Dział informacyjny – zawierający 13 szczegółowych Sprawozdań z polskich i zagranicznych konferencji patrystycznych w latach 2017-2018, oraz 12 Informacji dotyczących różnych wydarzeń patrystycznych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. W zamykającym tom dziale In memoriam zostały zamieszczone dwa wspomnienia o zmarłych badaczach antyku chrześcijańskiego: śp. dr. Robercie Sawie i śp. ks. prof. Franciszku Drączkowskim.